Thank you for these amazing days at MamboViewPoint! We were immediately stunned by the beauty of MamboViewPoint. The view, the weather, the food, the hospitality, the Hiking, all spectacular!! What an amazing delight to find you at the top of the mountain. We were very happy to stay in one of the most beautiful places of Tanzania.
         
    MamboViewPoint
EcoLodge                         gbflag nl_flag Tz_flag Germanfr_flag
MamboViewPoint is betrokken bij de locale ontwikkeling. Lees hieronder hoe dat in zijn werk gaat.
vrienden van Mambo
 
  Bekijk de projecten op de engelstalige website
 
Een van de doelstellingen van MamboViewPoint is de ontwikkeling van de regio.
De Lodge is gesitueerd in een arm gebied met een gemiddeld inkomen van minder dan 1 dollar per dag en 90% werkeloosheid.
 
We willen geen hulp zonder voorwaarden geven maar samenwerken op een gelijkwaardige basis en inzichten uitwisselen.
Alleen hulp maakt mensen afhankelijk. Kennis, kunde en gereedschap kan mensen een vaste toekomst geven.
 
Als je een bijdrage wilt leveren kun je dat combineren met een fijne vakantie. Wij kunnen je ondersteunen, hebben de contacten hier en kunnen na afloop een oogje in het zeil houden.
 
Door een project te doen ben je een van de vrienden van Mambo. Vrienden hebben het goed voor met elkaar en voor hen hebben we dan ook een speciaal tarief voor kost en inwoning.
De periode dat je kunt blijven is i.h.a. minimaal 14 dagen om iets zinvols te kunnen doen. Een aaneengesloten verblijf voor meer dan 6 weken vergt meer voorbereiding en een speciaal visum.
 
Heb je de mogelijkheid om zelf voor financiering te zorgen kijk dan bij private initiatieven. Dit hoeft  niet perse groots te zijn, je kunt een kind uit een arm gezin een studiebeurs geven, een waterpomp doneren of denken aan een groter project zoals een school bouwen en alles wat er tussenin ligt. In alle gevallen zorgen wij voor een controle of het geld goed besteed wordt.
 
Gewoon een donatie doen is natuurlijk ook mogelijk, dat kan o.a. via de stichting MamboSteunpunt. Wij streven er na om zowel voor grote als kleine donaties verantwoording af te leggen wat er mee gedaan is, met name door de resultaten te tonen.
 
Op de Engelse site vind je een lijst met projecten die in uitvoering zijn of waar ideeën over zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat je zelf een idee hebt of kennis en kunde waar we nog niet aan gedacht hebben.
 
Als je vriend van Mambo wilt worden stuur ons een email.

Zie ook de Nederlandse stichting MamboSteunPunt
                 Privé initiatieven

Je bent betrokken bij de bouw van een school of een ander privé initiatief in een ontwikkelingsland. Je bent nog op zoek naar een geschikte locatie of een geschikt project.

Bij MamboViewPoint is veel kennis over private initiatieven. Wij kunnen je ondersteunen bij de opzet en bij de uitvoering en de controle.

Het aanbod van MamboViewPoint voor private initiatieven:
V Onderzoek naar, noodzaak, behoeftes en randvoorwaarden
V Hulp bij het opstellen van een projectplan
V Begeleiding bij de aanvraag van subsidies
V Begeleiding bij de uitvoering
V Het zoeken naar en in contact brengen met partners in Tanzania.
V Controle en rapportage van de voortgang, ook van bestaande initiatieven.

Het voordeel van private initiatieven:
V De betrokkenheid van de donor is veel groter.
V Het aandeel van het geld dat onderweg blijft hangen bij dure organisaties is veel kleiner.
V De kans op succes is groter mits de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden.

Waarom de Usmabara Mountains
V Tanzania behoort tot de top 10 van armste landen.
V Het politieke en economische klimaat is stabiel.
V De Usambara mountains is een vruchtbaar gebied, de mensen werken hard en willen zelf ook verandering maar hebben een steuntje in de rug nodig om uit de armoede te komen.


Waarom een project via MamboViewPoint meer kans van slagen heeft:
V Er is een professionele begeleiding.
V Er is kennis van de streek en de cultuur.
V Er is ook na de uitvoering iemand die een oogje in het zeil houdt.

UnderConstruction

realized